Lekko i efektownie

Schody gięte

Lekko i efektownie.

Opis modelu: schody gięte, wykonane z drewna dębowego. Balustrada ma postać wstęgi zawijającej się wokół okrągłego słupka z gałką i biegnie wzdłuż linii schodów.
Pierwszy stopień schodów giętych jest „zapraszający” i zaokrąglony, co czyni schody nietypowymi. Stopnie schodów giętych wpuszczone są w policzki.

Kontakt

Schody tel. 607 344 299

Meble tel. 794 110 463